pirmdiena, 2008. gada 7. jūlijs

Dievs darbojas ar speku!

Nu, ja Dievs ir lielaks par cilveka saprasanu. Ka tad saprast to ko saka Dievs. Tas ir vienkarsi, svaidijums, kas nak no pasa Dieva caur sveto garu, tas cilveku apskaidro. Ja, ja un tikai svaidijums spej dot to ko patiesam Dievs velas, lai cilveks sanemtu. Ka to sanemt? Patstavigas lugsanas un gavesana; tas ir princips un cels, lai sasniegtu garigo virsotni-svetlaimi! Ja, ja Dieva vards ir specigs un aktivizejas tad, kad tas ir iesaknojies cilveka, jo bez saknem nav izaugames un razas. Ko nu darit, lai Dieva vards nestu pozitivus auglus cilveka dzive, ta lai dzive butu izmainas un sasniegtu galamerki, kas ir svettapsana un Dieva Valstibas mantosana, dzivojot muzigi milestiba. Pats svarigakais ir japienem Dieva Vards, kas ir raktits Bibele un jadzivo ikdiena ar to, izgarsojot, izbaudot, palaujoties uz Dieva teikto un uzticeties tam, tad Dieva Vards iesaknosies cilveka un bus aktivs visa dzive. Es pats personigi to praktizeju jau gadiem ilgi un tiesam esmu parliecinajies par patiesibu un taisnibu. Lai tev milais draugs veicas- Jezus Kristus varda! Amen!

sestdiena, 2008. gada 5. jūlijs

Pats galvenais ir zinat, kas ir galvenais!

Man patik domat, man patik spriest un analizet. Visu dzivi man ir interesejusi dzives jega; jautajums-kapec? Gustot pieredzi un atklasmi, nonacu pie secinajuma; dzives jega ir dzivot ar merki sasniegt, iegut nezudoso vertibu- svetlaimi. Taja ietilpst Debesu Valstibas, Dieva pilsoniba, muziga dziviba kopa ar Sveto Draudzi Jaunaja Jeruzaleme, kur valda muzigs miers un nezudosa milestiba.Merka sasniegsanas atslega ir ticiba milestiba. Tatad mana riciba ir sekojosa;1)pastavet lidz galam ticiba un palaviba uz Dzivo Dievu lidz iegustu velamo apsolijumu, amen! Tas ari ir galvenais un viss parejais ir veja kersana un salmu kulsana no ka nav nekada labuma. Tatad koncentreties uz Dzivo Dievu Visuma Valdnieku visa un vienmer. Vina vards Abrahama, Izaka, Jekaba Dievs zemes un debess raditajs, kungs Jezus Kristus-Jesua Ha Masiah, Svetais Gars, kurs ka personiba ir pieejams ik vienam, kas to velas. Vienkarsi piesauc, paludz un pieludz. Pienem to un tu dzivosi. Cita cela nav pie Dieva- Teva, ka vien caur Jezu Kristu. Jezus Kristus cels, patiesiba, Dziviba, amen! Lai Tev veicas dargais draugs.