pirmdiena, 2007. gada 10. decembris

Cilveks;dvesele, gars, miesa

Garigums ir Kristietiba, bet viss parejais ir dveseliskums. Jezus runa par piedzimsanu no augsienes, ka var iegut so nemirstibu-Dzivo garu, jo bez ta cilveks ir dzivs mironis, vienkarsi dveseliska butne, kuras gars ir nedzivs. Tikai piedzimstot no augsienes, ka to piedava Dzivais Dievs- Jezus Kristus, kas aprakstits Bibele- Dzivibas gramata, mes varam but drosi par pozitivu gala merka sasniegsanu kopa ar Dziva Dieva draudzi, braliem un masam. Tikai Bibeliskais Dievs-Tevs var davat briniskigos apsolijumus, skaistu iespeju- pavadit muzibu kopa ar vinu svetlaime, Paradize, Amen! Loti svarigi ir, lai katram cilvekam butu personigas attiecibas ar Visuma Valdnieku- Jezu Kristu, Abrahama, Izaka, Jekaba Dievu, zemes un debess raditaju. Sadraudziba, vienotiba, paklausiba; ka to iemantot attiecibas ar Dargo-Tevu? Javelta noteikts laiks ikdiena svetam lugsanam, pielugsme, jasauc uz Dievu, jaizrunajas, jaatklajas, vienkarsos vardos sakot; jaizkrata sirds. Es personigi, lielako dalu laika, versu savas domas koncentrejoties uz Bibele teikto un vados sava dzive ikdienas situacija no Bibele teikta. Tas jau pirmkart ir mans cels- Dziva Dieva Varda iemantosana sirdi. lai tas iesaknotos un tada veida nestu auglus. Es pienemu Dieva vardu, kas Bibele rakstits un to paturu prata, pildu noradijumus un atrodoties fiziski uz sis zemes dzivoju Dieva pasaule, jo es ka piedzimu no augsienes, ta pargaju cita limeni, kas ir garigs un stav pari visam. Mani vairs nekas nesaista ar so pasauli. Manas domas verstas uz tresajam debesim un es koncentrejos, fokusejos uz Jezu Kristu, tada veida es esmu transformejies no miesiga-dveseliska cilveka(kurs ir dzivs mironis) uz garigu Debesu Valstibas pilsoni( kurs muzigi dzivs milestiba). Es tada veida vienkarsi pienemu Dieva-Teva davanu un esmu loti pateicigs par visu. Paldies Teti, liels paldies Dargais milais Teti, ka esi mani atradis un dod iespeju ari citam pazudusajam avim atrast Tevi caur mani un manu kalposanu Tava griba, prata.Es Tevi loti milu, loti, loti milu. Tu man esi visdargakais un vistuvakais. Amen!

piektdiena, 2007. gada 7. decembris

Kristigi projekti!

Mekleju Kristigu projektu veidosanai un realizesanai sadarbibas partnerus.

trešdiena, 2007. gada 5. decembris

Dziva Dieva draudzes projekti;iesaisties!

Atbalstam Evangelistu Dj.Immanuel ik dienas kalposana un Jauna albuma veidosana, ka ari Kopiga projekta veidosana ar Daini Vainovski, kristigas kafeinicas atversanu Rigas centra. Ziedosim

pirmdiena, 2007. gada 3. decembris

Jezus miesas kustiba

Plats ir cels, kas aizved uz pazusanu, bet maz ir to, kas izvelas sauro, kas ved uz uzvaru. Daudz ir aicinato, bet maz ir izredzeto. Dievs ir radijis visus cilvekus, patiesiba jau Dievs ir radijis visu, velns jau tikai visu radito izkroplo. Velns ir melu Tevs, slepkava, zaglis. Tie cilveki, kas melo, zog, slepkavo, tie kalpo Velnam un to gala merkis ir muziga pazudinasana uguns sera jura. Nepievilieties, jo ir Dieva berni, kas tic uz Jezu Kristu un ir Velna berni. Svarigakais, kas jazin katram ir tas, ka ir tikai viens Teokrats- Abrahama, Izaka, Jekaba Dievs. Viens kenins- trisvienigais Dievs- Dievs- Tevs, dels Jezus Kristus un Svetais gars. Velnam varas nav! Vins ir nieciba, puteklis zem manam kajam un zem visu ticigo kajam. Jezus Kristus ar savu piesisanu pie golgata krusta un augsamcelsanos, apbrunoja visas pretvaras un tas lika kauna ar Velnu prieksgala! Amen! Izvelies tu, kas gribi but, kaut kas kopa ar Dievu- Tevu valdit muzigi, vai but par niecibu kopa ar kropligo melu Tevu Velnu, kuram spriedums jau parakstits-gals, izsmieklis, kajam minams un pazemojams. Pienem Jezu Kristu ka glabeju , pestitaju un tu dzivosi muzigi muzos! Amen!