pirmdiena, 2007. gada 3. decembris

Jezus miesas kustiba

Plats ir cels, kas aizved uz pazusanu, bet maz ir to, kas izvelas sauro, kas ved uz uzvaru. Daudz ir aicinato, bet maz ir izredzeto. Dievs ir radijis visus cilvekus, patiesiba jau Dievs ir radijis visu, velns jau tikai visu radito izkroplo. Velns ir melu Tevs, slepkava, zaglis. Tie cilveki, kas melo, zog, slepkavo, tie kalpo Velnam un to gala merkis ir muziga pazudinasana uguns sera jura. Nepievilieties, jo ir Dieva berni, kas tic uz Jezu Kristu un ir Velna berni. Svarigakais, kas jazin katram ir tas, ka ir tikai viens Teokrats- Abrahama, Izaka, Jekaba Dievs. Viens kenins- trisvienigais Dievs- Dievs- Tevs, dels Jezus Kristus un Svetais gars. Velnam varas nav! Vins ir nieciba, puteklis zem manam kajam un zem visu ticigo kajam. Jezus Kristus ar savu piesisanu pie golgata krusta un augsamcelsanos, apbrunoja visas pretvaras un tas lika kauna ar Velnu prieksgala! Amen! Izvelies tu, kas gribi but, kaut kas kopa ar Dievu- Tevu valdit muzigi, vai but par niecibu kopa ar kropligo melu Tevu Velnu, kuram spriedums jau parakstits-gals, izsmieklis, kajam minams un pazemojams. Pienem Jezu Kristu ka glabeju , pestitaju un tu dzivosi muzigi muzos! Amen!

Nav komentāru: