pirmdiena, 2007. gada 10. decembris

Cilveks;dvesele, gars, miesa

Garigums ir Kristietiba, bet viss parejais ir dveseliskums. Jezus runa par piedzimsanu no augsienes, ka var iegut so nemirstibu-Dzivo garu, jo bez ta cilveks ir dzivs mironis, vienkarsi dveseliska butne, kuras gars ir nedzivs. Tikai piedzimstot no augsienes, ka to piedava Dzivais Dievs- Jezus Kristus, kas aprakstits Bibele- Dzivibas gramata, mes varam but drosi par pozitivu gala merka sasniegsanu kopa ar Dziva Dieva draudzi, braliem un masam. Tikai Bibeliskais Dievs-Tevs var davat briniskigos apsolijumus, skaistu iespeju- pavadit muzibu kopa ar vinu svetlaime, Paradize, Amen! Loti svarigi ir, lai katram cilvekam butu personigas attiecibas ar Visuma Valdnieku- Jezu Kristu, Abrahama, Izaka, Jekaba Dievu, zemes un debess raditaju. Sadraudziba, vienotiba, paklausiba; ka to iemantot attiecibas ar Dargo-Tevu? Javelta noteikts laiks ikdiena svetam lugsanam, pielugsme, jasauc uz Dievu, jaizrunajas, jaatklajas, vienkarsos vardos sakot; jaizkrata sirds. Es personigi, lielako dalu laika, versu savas domas koncentrejoties uz Bibele teikto un vados sava dzive ikdienas situacija no Bibele teikta. Tas jau pirmkart ir mans cels- Dziva Dieva Varda iemantosana sirdi. lai tas iesaknotos un tada veida nestu auglus. Es pienemu Dieva vardu, kas Bibele rakstits un to paturu prata, pildu noradijumus un atrodoties fiziski uz sis zemes dzivoju Dieva pasaule, jo es ka piedzimu no augsienes, ta pargaju cita limeni, kas ir garigs un stav pari visam. Mani vairs nekas nesaista ar so pasauli. Manas domas verstas uz tresajam debesim un es koncentrejos, fokusejos uz Jezu Kristu, tada veida es esmu transformejies no miesiga-dveseliska cilveka(kurs ir dzivs mironis) uz garigu Debesu Valstibas pilsoni( kurs muzigi dzivs milestiba). Es tada veida vienkarsi pienemu Dieva-Teva davanu un esmu loti pateicigs par visu. Paldies Teti, liels paldies Dargais milais Teti, ka esi mani atradis un dod iespeju ari citam pazudusajam avim atrast Tevi caur mani un manu kalposanu Tava griba, prata.Es Tevi loti milu, loti, loti milu. Tu man esi visdargakais un vistuvakais. Amen!

Nav komentāru: